Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

Contact

Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

Str. Italiana, Nr. 22, Sector 2, cod 020976, Bucuresti, România

NUMERE DE TELEFON                                                                      
CALLCENTER SISTEME:                       +40 21 303 29 97    TASTA 2          
REGISTRATURA:                                  +40 21 305 28 50              
SECRETARIAT:                                     +40 21 303 29 91
FAX:                                                      +40 21 305 28 99
 
EMAIL
MARFA:                          autorizatii@e-licitatie.ro
PERSOANE:                    licentepersoane@e-licitatie.ro

Aplicația este disponibilă pentru utilizare conform legii

Datele publicate sunt reale și conforme cu ultimele date furnizate de Autoritatea Rutiera Româna. Accesul la contul personal se face pe baza certificatului digital și a datelor de identificare la aplicație.

Program de lucru cu publicul

(la sediul A.A.D.R. respectiv telefon) Luni - Joi : 9.00 - 15.30Vineri      : 8.30 - 13.30
 

 

A.A.D.R. este operator de date cu caracter personal nr. 31362 înregistrat la A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentanților / împuternicitilor societatilor comerciale se face in conformitate cu cerintele dictate de Ordinul nr. 52/2002. Transmiterea de catre dvs. a unei cereri de înregistrare/reînnoire certificat digital în scopul implementarii și operării sistemelor informatice și de comunicatii ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice constituie totodata și acceptul dvs. implicit în vederea furnizării de date cu caracter personal. Refuzul dvs. cu privire la furnizarea de date cu caracter personal va trebui sa fie expres și va avea drept consecintă neprocesarea cererii dvs.. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa agentiei.