Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

Legislație

Ordinul 353/2007

Pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii Serviciilor de transport public local nr 92/2007.

Normele de aplicare ordin 353/2007

ORDIN nr. 980/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Ordinul nr. 240/2012

Privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.

Ordonanţa nr. 27/2011

 Privind transporturile rutiere.  

Legea nr 92/2007 - Legea privind serviciile de transport public local

Legea nr 109/2014 privind transporturile rutiere

Norme securitate

METODOLOGIA DE PUNCTARE a operatorilor de transport rutier în vederea atribuirii licenţelor pentru traseele/grupele de trasee cuprinse în programul de transport public de persoane cu autobuzele, prin servicii regulate, între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană București

CRITERII DE EVALUARE a operatorilor de transport rutier în vederea atribuirii licenţelor pentru traseele/grupele de trasee cuprinse în programul de transport public de persoane cu autobuzele, prin servicii regulate, între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană Bucureşti

ORDIN nr. 258 din 15 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti

Protocol AADR- AMTB

Protocol de colaborare incheiat intre AADR si AMTB pentru transportul metropolitan Bucuresti

Ordonanta nr.30 din 2013

OUG 30/2013 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean.

Ordinul nr. 1614/2012

privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean.

Aplicația este disponibilă pentru utilizare conform legii

Datele publicate sunt reale și conforme cu ultimele date furnizate de Autoritatea Rutiera Româna. Accesul la contul personal se face pe baza certificatului digital și a datelor de identificare la aplicație.

Program de lucru cu publicul

(la sediul A.A.D.R. respectiv telefon) Luni - Joi : 9.00 - 15.30Vineri      : 8.30 - 13.30
 

 

A.A.D.R. este operator de date cu caracter personal nr. 31362 înregistrat la A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentanților / împuternicitilor societatilor comerciale se face in conformitate cu cerintele dictate de Ordinul nr. 52/2002. Transmiterea de catre dvs. a unei cereri de înregistrare/reînnoire certificat digital în scopul implementarii și operării sistemelor informatice și de comunicatii ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice constituie totodata și acceptul dvs. implicit în vederea furnizării de date cu caracter personal. Refuzul dvs. cu privire la furnizarea de date cu caracter personal va trebui sa fie expres și va avea drept consecintă neprocesarea cererii dvs.. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa agentiei.