Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

Plată certificate

Va informam ca certificatul digital pentru operatorii de transport international de marfa se elibereaza dupa achitarea acestuia, valorea lui fiind de 49,98 lei ( TVA inclus ) , conform Deciziei Presedinte AADR disponibila aici.
Suma se achita in totalitate in contul Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, numarul
RO65TREZ70220F330800XXXX , cod fiscal 32722680, deschis la Trezoreria Statului Sector 2.

 

• Conform “Normelor si Procedurilor de Utilizare SIAE” articolul 5 (3) - operatorul SIAE are obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii cererii de generare certificat digital, sub rezerva incasarii tarifului de reinnoire/inscriere (plata facuta de dvs trebuie sa figureze pe extrasul de cont pe care institutia il primeste de la Trezorerie - se primeste zilnic, cu incasarile din ziua anterioara) in SIAE, sa genereze certificatul digital.

Operatorii de transport care si-au modificat adresele sediilor societatilor comerciale sunt rugati sa trimita prin posta sau prin delegat, o copie legalizata IN ORIGINAL dupa actul inregistrat la Registrul Comertului, care confirma acest aspect precum si o cerere de modificare adresa de corespondenta.

Aplicația este disponibilă pentru utilizare conform legii

Datele publicate sunt reale și conforme cu ultimele date furnizate de Autoritatea Rutiera Româna. Accesul la contul personal se face pe baza certificatului digital și a datelor de identificare la aplicație.

Program de lucru cu publicul

(la sediul A.A.D.R. respectiv telefon) Luni - Joi : 9.00 - 15.30Vineri      : 8.30 - 13.30
 

 

A.A.D.R. este operator de date cu caracter personal nr. 31362 înregistrat la A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentanților / împuternicitilor societatilor comerciale se face in conformitate cu cerintele dictate de Ordinul nr. 52/2002. Transmiterea de catre dvs. a unei cereri de înregistrare/reînnoire certificat digital în scopul implementarii și operării sistemelor informatice și de comunicatii ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice constituie totodata și acceptul dvs. implicit în vederea furnizării de date cu caracter personal. Refuzul dvs. cu privire la furnizarea de date cu caracter personal va trebui sa fie expres și va avea drept consecintă neprocesarea cererii dvs.. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa agentiei.