Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

Plată autorizații

Modalitatea de plata a autorizatiilor

* Plata autorizatiilor de transport rutier international de marfa si a autorizatiilor multiple CEMT eliberate de institutia noastra se face in contul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. RO58TREZ7005032XXX001068, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiul Bucuresti. Precizam ca Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are codul fiscal cu numarul 13 63 33 30.
Suma este de 6.7 lei pentru fiecare autorizatie, indiferent de tip sau tara, nu este purtatoare de TVA, pentru aceasta suma nu se emite factura, decontarea fiind identica cu cea a altor taxe care se platesc catre bugetul de stat.
Pe spatele ordinului de plata se vor mentiona numerele de rezervare atribuite automat de SAET pentru care s-au achitat autorizatiile. 

 

* Va reamintim, referitor la dovezile de plata autorizatii transmise catre SAET prin e-mail sau prin delegat (plati efectuate pentru a acoperi contravaloarea autorizatiilor solicitate), ca este necesar ca acestea sa fie procesate/executate, nu doar inregistrate sau transmise catre banca. Se transmite op vizat de banca sau extras de cont cu rulajul zilei, obligatoriu fiind sa apara starea platii, datele destinatarului platii dar si datele platitorului.

Acest lucru va este solicitat datorita faptului ca SAET nu poate verifica sumele incasate de catre Ministerul Transporturilor, reprezentand plati pentru autorizatii.

Orice dovada de plata inaintata catre SAET, pe care nu apare statusul platii (procesat/executat), datele de identificare ale platitorului (persoana juridica) precum si datele de identificare ale destinatarului banilor, nu va fi luata in considerare.

Multumim pentru intelegere.

 

Modul de preluare al autorizatiilor de la sediul A.A.D.R. poate fi CURIER - operatorul de transport plaseaza o comanda la o firma de curierat rapid pentru preluarea plicului de la sediul nostru, sau DELEGAT  (persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al firmei), ce se va prezenta la sediul nostru cu formularul de delegatie semnat si stampilat in original, copie CI, stampila dreptunghiulara a firmei, dovada platii autorizatiilor si CMR-urile solicitate pentru alocarea autorizatiilor Rusia terta / Kazahstan terta.

Aplicația este disponibilă pentru utilizare conform legii

Datele publicate sunt reale și conforme cu ultimele date furnizate de Autoritatea Rutiera Româna. Accesul la contul personal se face pe baza certificatului digital și a datelor de identificare la aplicație.

Program de lucru cu publicul

(la sediul A.A.D.R. respectiv telefon) Luni - Joi : 9.00 - 15.30Vineri      : 8.30 - 13.30
 

 

A.A.D.R. este operator de date cu caracter personal nr. 31362 înregistrat la A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentanților / împuternicitilor societatilor comerciale se face in conformitate cu cerintele dictate de Ordinul nr. 52/2002. Transmiterea de catre dvs. a unei cereri de înregistrare/reînnoire certificat digital în scopul implementarii și operării sistemelor informatice și de comunicatii ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice constituie totodata și acceptul dvs. implicit în vederea furnizării de date cu caracter personal. Refuzul dvs. cu privire la furnizarea de date cu caracter personal va trebui sa fie expres și va avea drept consecintă neprocesarea cererii dvs.. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa agentiei.