Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei

Plată autorizații

Modalitatea de plata a autorizatiilor

Plata autorizatiilor de transport rutier international de marfa si a autorizatiilor multiple CEMT eliberate de institutia noastra se face in contul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. RO58TREZ7005032XXX001068, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiul Bucuresti. Precizam ca Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are codul fiscal cu numarul 13 63 33 30.
Suma este de 6.7 lei pentru fiecare autorizatie, indiferent de tip sau tara, nu este purtatoare de TVA, pentru aceasta suma nu se emite factura, decontarea fiind identica cu cea a altor taxe care se platesc catre bugetul de stat.
Pe spatele ordinului de plata se vor mentiona numerele de rezervare atribuite automat de SAET pentru care s-au achitat autorizatiile. Singurele tipuri de autorizatii care nu se platesc sunt timbrele de tranzit comunitar.

Aplicația este disponibilă pentru utilizare conform legii

Datele publicate sunt reale și conforme cu ultimele date furnizate de Autoritatea Rutiera Româna. Accesul la contul personal se face pe baza certificatului digital și a datelor de identificare la aplicație.

Va informam ca in perioada 01.06.2017 - 05.06.2017 nu se lucreaza la sediul A.A.D.R., urmand ca din data de 06.06.2017, programul sa revina la normal.

 In data de 31.05.2017 se fac incasari la sediul A.A.D.R., in intervalul 09:00-12:00.

Program de lucru cu publicul

(la sediul A.A.D.R. respectiv telefon) Luni - Joi : 9.00 - 15.30

                                                             Vineri      : 8.30 - 13.30

 

A.A.D.R. este operator de date cu caracter personal nr. 31362 înregistrat la A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentanților / împuternicitilor societatilor comerciale se face in conformitate cu cerintele dictate de Ordinul nr. 52/2002. Transmiterea de catre dvs. a unei cereri de înregistrare/reînnoire certificat digital în scopul implementarii și operării sistemelor informatice și de comunicatii ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice constituie totodata și acceptul dvs. implicit în vederea furnizării de date cu caracter personal. Refuzul dvs. cu privire la furnizarea de date cu caracter personal va trebui sa fie expres și va avea drept consecintă neprocesarea cererii dvs.. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile Legii nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa agentiei.